Delen

Jij zoekt...

... een bouwkundig onderlegde specialist die je helpt bij het realiseren van je droom. Je wilt een nieuw huis laten bouwen. Of eindelijk het kantoorpand onderhanden laten nemen.

Complexe bouwprojecten vragen om specifieke kennis, ervaring met dergelijke projecten, geduld, creativiteit en vooral een luisterend oor. Bij Elan Bouwkundig advies kun je terecht voor een breed scala aan diensten rondom het bouwen en verbouwen van uw huis, kantoor of werkplek.

Advies en begeleiding op maat

Elan Bouwkundig Advies adviseert bij nieuwbouw, verbouw en renovatie. Of het nou gaat om het (ver)bouwen van een woonhuis, kantoor of huisartsenpost, een bouwproject is vaak een intensief proces. Als opdrachtgever kan het lastig zijn om de juiste afwegingen te maken. Wat is het beste ontwerp? Hoe maak je de juiste keuzes binnen een vastgesteld budget en planning? En voor welke materialen en vakmensen kies je?

Elan verplaatst zich in de wensen en eisen van de opdrachtgever, en vertaalt deze naar een praktisch, inspirerend plan van aanpak. Altijd in samenspraak. Met hoge kwaliteitseisen, die niet automatisch zorgen voor hoge kosten, maar wel een mooi en duurzaam resultaat opleveren.

Ontwerpen

Ook voor het ontwerp van een woonhuis of bedrijfspand bent u bij Elan bouwkundig advies aan het juist adres. Samen met een deskundig en specifiek voor u samengesteld team van architecten, constructeurs, designers en interieurarchitecten, wordt een idee een schets, een schets een ontwerp en een ontwerp uiteindelijk werkelijkheid.

Projectmanagement & directievoering

Elan bouwkundig advies vervult geregeld de rol als projectmanager of directievoerder namens de opdrachtgever. Hierbij gaat het om het begeleiden en bewaken van bouwprojecten en huisvestingszaken in een aansturende rol. Centraal hierin staat het bewaken van de gemaakte afspraken, budgetbewaking en –beheersing, het waarborgen van de kwaliteit van het werk, de toezicht op en aansturing van de uitvoering en het signaleren en oplossen van knelpunten.

Daarnaast indien nodig organiseren en deelname aan danwel voorzitten van overleggen en vergaderingen en waar nodig het procesmatig aansturen hiervan. Verder worden contacten onderhouden met stakeholders, diverse (controlerende) instanties en andere belanghebbenden, waarbij voorwaarden gecreëerd worden voor een goede samenwerking tussen partijen.